Go to Top

Akte van Oprichting en Statuten

Op 17 april 2014 is Energiecoöperatie DE Ramplaan officieel opgericht. Zaken als bevoegdheden van het bestuur, de rechten en verplichtingen van de leden én de manier waarop de besluitvorming tot stand komt, zijn vastgelegd in de Statuten. Deze kunt u hier nalezen.