Go to Top

Hoe groen ben jij?

Met veel genoegen kondig ik de geboorte aan van een nieuwe terugkerende rubriek: “hoe groen ben jij?”

Aan de hand van de volgende vragen wordt aan buurtbewoners gevraagd wat hun top en flop is als het gaat om duurzaamheid.

  1. Wat versta je onder duurzaamheid en wat weet je ervan?
  2. Ben je er echt mee bezig en wat heb je bijvoorbeeld al gedaan?
  3. Wat werkte heel goed, hoe weet je dat dan? Heb je een tip?
  4. Wat voor cijfer geef je jezelf?
  5. Heb je wel eens iets duurzaams geprobeerd wat niet lukte of je niet leuk vond
  6. Wat zou je nog meer willen en kunnen doen?

De laatste berichten in deze rubriek: