Go to Top

Team en partners

Voor het SpaarGas project werkt Stichting DE Ramplaan nauw samen met de gemeente Haarlem en met de Technische Universiteit Delft.

Samenwerking met TU-Delft

TU-Delft is onderzoekspartner en geeft op hoofdlijnen advies voor alle gebouw-soorten, plus een gedetailleerd masterplan voor de hele wijk. De TU Delft doet dit onderzoek in het kader van een Europees onderzoek, genaamd ‘Smart Urban Isle’. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre ‘smart urban isles’ kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd in steden: gebieden waar de gebouwen en gebied zoveel mogelijk energie zelf opwekken, uitwisselen en opslaan zodat zo min mogelijk energie van buitenaf nodig is.

Doelstelling is dus om te kijken hoe de benodigde energie zoveel mogelijk lokaal kan worden opgewekt en gebruikt. Er wordt gekeken naar het energiebesparingspotentieel van de gebouwen in het gebied, in samenhang met verbetering van comfort en gezondheid. Daarnaast kunnen gebouwen mogelijk een rol spelen bij het opwekken, uitwisselen en opslaan van energie.

Tot slot worden mogelijke collectieve systemen, ‘mini energie-netwerken’ onderzocht, waar energie kan worden opgewekt, gedistribueerd en opgeslagen. Tussen alle mogelijkheden wordt een optimum gezocht dat ook financieel aantrekkelijk en praktisch haalbaar is.

Het team dat aan het Spaargas project meewerkt bestaat uit Prof.dr.ir. Andy van de Dobbelsteen, dr.ir. Sabine Jansen, dr. Regina Bokel, dr.ir. Saleh Mohammadi en dr.ir. Benedetto Nastasi.

Samenwerking met Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een ambitieus klimaatbeleid. SpaarGas – een initiatief van Duurzame Energie Ramplaan – sluit hier mooi op aan. De gemeente Haarlem ondersteunt het project, zowel financieel als in ‘uren’. Immers, het einde van het aardgastijdperk is in zicht. In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Daarvoor moeten we op zoek naar duurzame energiebronnen.

Wethouder duurzaamheid van Haarlem, Cora-Yfke Sikkema: “Dat betekent een energietransitie, te vergelijken met de transitie van kolen naar gas in de jaren zestig. Het besef dringt nog langzaam door in ons land maar de Ramplaan zou de Ramplaan niet zijn als zij niet als eerste daarbij actief betrokken is. De Ramplaan is een duurzame top-wijk.

In Haarlem willen we in 2030 klimaatneutraal zijn. Het is een ambitieus streven waarbij we de stad hard nodig hebben. De gemeente is blij met de verschillende Haarlemse wijkinitiatieven en met de Ramplaan in het bijzonder; een wijk die maximaal wil verduurzamen en graag koploper wil zijn in duurzame oplossingen. Daarom verbaast het mij niets dat juist tussen de TU Delft en de stichting DE Ramplaan een samenwerking is ontstaan om de wijk voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek waaraan ook de gemeente meewerkt. De stichting gaat zeer zorgvuldig om met het betrekken van buurtbewoners in de plannen. De gemeente is daarmee erg blij.

In de hele stad kiezen we voor een wijkgerichte aanpak om maatwerk te leveren en bewoners bij de keuze van alternatieven te betrekken. U als Ramplaankwartier-bewoner bent een van de eersten die kan meedenken! Ook u zal net als alle Haarlemmers moeten wennen aan het aardgasvrij wonen zoals niet langer koken op gas of het huis niet meer verwarmen met een Cv-ketel.

U heeft nu de kans om mee te denken hoe het anders kan. En u kunt nu vooral al kijken welke duurzame maatregelen u kunt nemen in huis zoals dubbel glas, isolatie en/of zonnepanelen (op uw eigen dak of op een dak van een ander). Zo nodig met een duurzaamheidslening van de gemeente en subsidie van de Rijksoverheid. Want op de route naar een aardgasvrij Haarlem blijven energie besparen en energie opwekken belangrijk. Samen met uw buren en wijkbewoners wens ik u een aardgasvrije toekomst toe.”

SpaarGas wordt uitgevoerd door

Projectleider

 • Eelco Fortuijn

Energie techniek

 • Peter Tromp (kernteam)
 • Saleh Mohammadi (kernteam)
 • Sabine Jansen (kernteam)
 • Peter Bon
 • Karel van Broekhoven

Communicatie & PR

 • Gert-Jan Munk
 • Anouk van Gool

Gemeente Haarlem

 • Eline de Jong
 • Djorn Noordman
 • Christien van Verseveld

Stuurgroep

 • Jim Streefkerk (DE Ramplaan)
 • Margreet van Woude (Gemeente Haarlem)
 • Anouk van Gool (DE Ramplaan)
 • Sabine Jansen (TU-Delft)
 • Bert Bouquet (Wijkraad)

De gemeente Haarlem ondersteunt het project, zowel financieel als in ‘uren’. TU-Delft is onderzoekspartner en geeft op hoofdlijnen advies voor alle gebouw-soorten, plus een gedetailleerd masterplan voor de hele wijk.