Go to Top

RvC Coöperatie DE Ramplaan

Maria de Kleijn

Maria de Kleijn is een natuurkundige met een MBA die sinds 15 jaar in de energiesector werkt. Eerst als consultant bij McKinsey, later in het toezicht op de energiesector en sinds 2008 bij Nuon/Vattenfall in diverse analytische en business development functies.

In haar huidige functie is zij verantwoordelijk voor de lange termijn voorspellingen van brandstof- en elektriciteitsprijzen, en voor het financieel waarderen van complexe contracten. Maria is 39, woont in het Kleverpark met haar man en 2 kinderen. Naast zonnedelen van onze cooperatie brengt zij duurzaamheid thuis in de praktijk met goede isolatie en een zonneboiler.

Dorette Corbey

Dorette Corbey (1957) was directeur van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit, en voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa.

Van 1999 tot 2009 was zij lid van het Europees parlement voor de PvdA, en had onder andere de portefeuilles milieu, energie en industrie. Ze woont in het Garenkokerskwartier.

Lodewijk de Waal

Lodewijk de Waal heeft diverse toezichthoudende functies, waaronder lid raad van toezicht Nationaal Museum voor Wereldculturen. Lid Raad van Commissarissen Werkse! en voorzitter raad van beheer Pantar (leer-werkbedrijf Amsterdam en Diemen), lid Raad van toezicht stichting Waardering en Erkenning Politie (WEP), Voorzitter Nationaal Fonds Kunstbezit.

 

Hij is voorzitter van het Nationaal Contactpunt van de OESO code (NCP), bestuurslid stichting Veteraneninstituut, voorzitter stichting Vrienden van de Vakbondshistorie (VHV). Voorzitter bestuur HIER Klimaatbureau, bestuursvoorzitter STAK IMK. Voorzitter Regiegroep Koopwoningen (voortkomend uit het Energieakkoord).

 

Voorheen was Lodewijk o.m. voorzitter vakcentrale FNV, commissaris FMO, lid RvT TU Delft, directeur vereniging Humanitas, commissaris op voordracht van de staat bij ING Group N.V. Voorzitter tafel 1 EnergieAkkoord, voorzitter IRC (water en sanitatie in ontwikkelingslanden), lid raad van commissarissen PGGM.