Go to Top

Onze doelstellingen

Doelstelling Stichting DE Ramplaan

Maximale verduurzaming van de wijk – hoe doen we dat?

  1. Door onderzoek te doen en maatregelen uit te voeren die de wijk verduurzamen
  2. Door bevordering van gedragsverandering (bewustwording en draagvlak) bij de bewoners.  

Maar wat is dat dan, concreet? We zijn ambitieus en willen ook aan kunnen tonen dat de wijk verduurzaamt. Daarom hebben we de volgende doelen geformuleerd.

Doel 1: Verminderen energie verbruik met 12,5%

Meetbaar resultaat: Energieverbruik binnen de wijk is eind 2016 12,5%  lager in 2012. Uitgesplitst naar gas en elektra en omgerekend in euro’s betekent dit een vermindering van in totaal €3,3 mln euro, waarvan 20% (€760.000) aan elektra en 48% gas (€1,8 mln) voor gas.

Doel 2: Vergroten aandeel hernieuwbare energie op eigen dak.

Meetbaar resultaat: Vergroting van aantal zonnepanelen op eigen dak. In 2014 waren er 360 zonnepanelen. Rekenen we met een groei van 12,5% dan mikken we op 405 panelen eind 2016. Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen op eigen dan kijk dan hier

Doel 3: Verhogen van hergebruik/circulariteit van materialen en producten

Meetbaar resultaat: Organiseren van minimaal 4 repair cafe’s per jaar?  (repaircafe.org).

Doel 4: Onderzoeken van haalbaarheid en toepasbaarheid van duurzame technieken

Meetbaar resultaat: voor 2016 opleveren van haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden van riothermie, biovergisting en WKK met duidelijke conclusies en aanbevelingen.

Doel 5: Maximaliseren van percentage actieve doelgroep

Zorgen dat zoveel mogelijk wijkbewoners en bedrijven actief bezig zijn met het verduurzamen van de wijk, beginnend bij hun eigen huis of bedrijf.

Door ons te verenigen kunnen wij het verschil maken. Een betere wereld begint in de buurt! Hieronder wordt duidelijk wie zich binnen DE Ramplaan bezighoudt met wat.

wie doet er wat in de wijk

wie doet er wat in de wijk

  • Meer weten over de Stichting DE Ramplaan, kijk hier
  • Meer weten over de Coöperatie DE Ramplaan, kijk hier

ANBI-status

Stichting DE Ramplaan heeft de ANBI-status. (Fiscaal nummer 850992163)