Go to Top

Kom naar de SpaarGas Update op donderdagavond 1 november a.s.

De SpaarGas-zoektocht naar een aardgasvrije wijk, hoe gaat het ermee? Er valt weer een hoop bij te praten.

Zoals u wellicht weet onderzoekt stichting DE Ramplaan, samen met een groeiende groep wijkgenoten en met de gemeente Haarlem en de TU Delft, hoe we onze wijk (grotendeels) van het aardgas af zouden kunnen krijgen, waarbij we zoveel mogelijk duurzame energie zelf binnen de wijk opwekken. Het plan moet wel woonlastenneutraal zijn (gelijkblijvende maandlasten) en het liefst het wooncomfort en de gezondheid verbeteren – bijvoorbeeld door betere isolatie (warme voeten) en betere ventilatie (gezonde lucht).

Wijkwarmteplan – Advies van de TU Delft

Inmiddels heeft de TU Delft een advies opgesteld voor onze wijk, met als kernboodschap:

  • Een gezamenlijke wijkaanpak biedt veel voordelen boven een individuele aanpak;
  • Isoleer alle gebouwen in de wijk tot ongeveer energielabel C;
  • Leg zoveel mogelijk daken vol met zogenaamde PVT-zonnepanelen waarmee we elektriciteit én warmte produceren;
  • Leg een warmtenet aan door de hele wijk, dat in de zomer wordt gevuld met dakwarmte. Deze warmte slaan we op in de grond (Warmte-Koude Opslag; WKO). In de winter levert de WKO weer warmte terug aan de woningen.

De eerste indruk is dat dit voorstel van de TU Delft zowel energetisch als financieel erg aantrekkelijk lijkt, maar het kost nog aardig wat tijd om alles grondig uit te werken en door te rekenen. Ook willen we andere betrokken partijen de kans geven om mee te denken. We verwachten dat we daar nog zeker tot medio 2019 mee bezig zijn.

Wat betekent dit wijkwarmteplan voor je woning? Kom 1 november!

Wil je weten wat dit aardgasvrij-plan voor jouw woning zou kunnen betekenen? Kom dan ook naar de SpaarGas Update op donderdagavond 1 november a.s. om 20:00 in Woonzorgcentrum De Blinkert, Rockaertshof 66, 2015 ED Haarlem. Je bent welkom vanaf 19:30.