Go to Top

Bezoek Platform 02025 aan Ramplaankwartier

Op vrijdag 6 april komen een aantal mensen van het Platform 02025 dat zich inzet voor de energietransitie in Amsterdam een bezoek brengen aan het Ramplaankwartier.

Net als in Haarlem wordt er ook in andere steden in Nederland hard nagedacht over en gewerkt aan de overstap naar een aardgasvrije en duurzame energievoorziening. 02025.nl heeft de ambitie om Amsterdam koploper van de energietransitie te maken door te werken aan 020 nul CO2 uitstoot in 2025.

Kennis uitwisselen

SpaarGas wisselt met vee partijen – waaronder 02025.nl kennis en ervaringen uit over hoe deze transitie moet gaan plaatsvinden. Daarom komen een aantal geïnteresseerden vrijdag 6 april naar onze wijk om de horen welke route wij hier volgen: van het opstarten van een groot collectief zonnepanelenproject naar een aardgasvrije wijk in de toekomst.

Tijdens de excursie wordt ingegaan op:

  • het starten van een initiatief en netwerk van bewoners in een wijk
  • de duurzame alternatieven voor aardgas in deze wijk
  • het organiseren en betrekken van bewoners
  • de samenwerking met de gemeente

De start is om 13.30 uur bij Het Wapen van Kennemerland. Eerst brengen we een bezoek aan de Fablohal, waar op het dak de zonnepanelen van DE Ramplaan liggen. Daarna volgt een presentatie van Eelco Fortuijn, projectleider van SpaarGas, weer bij het Wapen van Kennemerland.

Ook mee? Aanmelden kan via deze pagina.