Go to Top

Nieuwbouw in Haarlem aardgasvrij

Onlangs ondertekende wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema samen met wethouders van gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een intentieovereenkomst om nieuwbouwwoningen niet langer van een aardgasaansluiting te voorzien.

Dat bestaande woningen aardgasvrij moeten worden gemaakt, is logisch. Maar dat er nog steeds nieuwbouwwoningen worden neergezet met een aansluiting op het aardgasnet, valt eigenlijk niet uit te leggen. Reden voor de gemeente Haarlem om samen met andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam te besluiten om woningen waarover het besluit tot bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, op te leveren zonder aardagasaansluiting. Daarmee maakt Haarlem een flinke stap naar een aardgasvrije stad.

Ook voor bestaande plannen

De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering. Sikkema: “In Haarlem werken we aan een duurzame, groene en schone stad. Om het klimaatakkoord van Parijs echt handen en voeten te geven moeten we de verduurzaming versnellen en het gasverbruik afbouwen. Woningen bouwen zonder gas is technisch nu goed mogelijk. Ik ben blij dat we als koplopergemeente in de energietransitie dit nu samen met de regio oppakken.”
Haarlem heeft een routekaart naar een aardgasvrije stad in 2040 opgesteld. Daarmee kan de stad aan de slag. In de toekomst zijn onder andere drie warmtenetten nodig. Daarnaast blijft het belangrijk om woningen energiezuiniger te maken.

Beeld van Marina Burity from Santo André, Brazil – Blue’n’black, CC BY-SA 2.0, Link