Go to Top

Routekaart naar Haarlem aardgasvrij

Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad en wil in 2030 klimaatneutraal zijn en in 2040 aardgasvrij. Dat betekent dat we onze huizen op een andere manier moeten gaan verwarmen. Hoe gaat Haarlem dat aanpakken? Het college stelde daarvoor een routekaart op.

Bijna alle Haarlemmers verwarmen hun huis nu met aardgas. Dat gaat veranderen. In 2050 moet heel Nederland over zijn op duurzame energie. Haarlem wil dat zelfs al in 2040. Als aardgas verdwijnt, moet er iets anders voor in de plaats komen. Samen met de bewoners bekijkt de gemeente per wijk wat de beste oplossing is. De routekaart is hierin een eerste stap.

Werk aan de winkel

Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Onze ambitie is hoog; we blijven streven naar klimaatneutraal in 2030 en kiezen ook voor aardgasvrij in 2040. Er is werk aan de winkel, en met de routekaart in de hand kunnen we aan de slag. De gemeente speelt een belangrijke rol in de voorbereidende jaren van deze energietransitie. Die rol pakken we op, samen met partners en initiatiefnemers in de stad. Ook richten we een fonds op om energieprojecten op te starten. Er moet veel werk verzet worden; dat biedt kansen voor duurzame werkgelegenheid en economische groei.”

 

Energie besparen en opwekken is belangrijk

Op de weg naar aardgasvrij is het nog steeds belangrijk om woningen energiezuiniger te maken. De gemeente blijft – samen met marktpartijen – bewoners informeren en activeren om woningen energiezuiniger te maken en te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Energiebesparende maatregelen in huis verdienen zich weer terug met een lagere energierekening. Haarlem betrekt bewoners in een zeer vroeg stadium bij de energietransitie zodat bewoners ook de tijd hebben om de woning aan te passen (zoals isoleren).

Naar aardgasvrij met SpaarGas

In het Ramplaankwartier is de Stichting DE Ramplaan samen met de gemeente en TU Delft al gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een aardgasvrije wijk. Dit project met de naam SpaarGas onderzoekt welke aardgas-alternatieven interessant zijn voor deze wijk, het liefst in combinatie met lagere maandlasten en meer comfort in huis.