Go to Top

Woensdag 19 april ALV energiecooperatie

Voor leden van de energiecoöperatie wordt binnenkort een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd.

De ALV is alleen voor leden en zal op woensdagavond 19 april a.s. om 20:00 plaatsvinden in de aula van Woonzorgcentrum De Blinkert, Rockaertshof 66, 2015 ED Haarlem. Vanaf 19:30 staat de koffie klaar en bent u welkom. Na afloop van de vergadering drinken we nog graag met u een drankje.

Tijdens de ALV kunnen alle leden van de coöperatie hun stem doen gelden. Alle leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging via de e-mail met hierin een speciale link waarmee ze zich kunnen aanmelden. De stukken en de agenda ontvangen ze enkele weken voor de ALV.

Heeft u wel zonnestroomdelen maar geen uitnodiging voor de ALV ontvangen? Neem dan contact op met Art den Boer – bestuurslid Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan – 06 17 144 908 of mail naar energiecooperatie@deramplaan.nl.